Akılda Kalıcı Bir Logo Tasarımı Nasıl Yapılır?

Küresel dünya her sektör için bir rekabet ortamı yarattı ve bu senaryo içinde logo önemli bir mihenk taşı oldu. Bu kavram içinde (logo) oluşturduğunuz marka kimliği ve marka imajı gibi terimler vardır.

Kurumsal marka; çeşitli paydaşları ve uzun vadeli müşteri sadakati ve artan karlılığı (Plummer, 1985) üretecek güçlü bir marka için ihtiyaç kavramını sürdüren çeşitli hedef kitleyi içerir.

Logo varlığı markaya bir farkındalık yaratır, böylece grafik kimliği, (genellikle logo tasarımı ile başlayan), çoğu pazarlama kampanyalarının temelini oluşturur.

Unutulmaz logo tasarımı sadece renk, tipografi veya beyaz boşluk olayı değil, kurumun hedefleri dahilinde bu pazar içinde logosunu konumlandırma seçeneği sunar. Başarılı bir logo tasarımının çekirdek bileşenleri ‘’basitlik’’, ‘’ayırt edicilik’’, ‘’hatırlanabilirlik’’, ‘’adaptasyon’’ öğeleridir.

Farklı ve Benzersiz Bir Logo Tasarımı Ne İster?

Minimalist bir yaklaşım benimsenerek tasarlanan logo kartvizitlerde, reklam panolarında, pim rozetlerinde hatta web sitesi gibi geniş bir yelpazede kullanılabilir.

İnsanların görsel algıları kendi benzersiz kültürel deneyimlerine göre değişir ve karmaşık bir logo tasarımı bu algıyı bozabilir. Milton Glaser bir keresinde logo markaya açılan kapıdır demiştir.

Dünyanın çeşitli şirketlerinde genellikle benzer iş kavramları vardır. Endüstri sürekli değişir fakat mesaj ve hizmet aynı kalır. Havayollarını düşünün. Ulusları temsil eden çeşitli havayolları tüm insanlar için ulaşım ve hizmete odaklanır. Markalaşma açısından kurumsal stratejiler arasında küçük farklılıklar vardır ama nihai hedef olarak stratejiler birbirinden ayrılır.

İlk bakışta havayolu şirketleri için logo izlenimleri şunlardır:

Logo elemanları, hava, hareket ve seyahat yönlerini içermektedir. British Airways , American Airlines ve Malezya Havayolları gibi…

Renkler; havayolunu temsil eden milletin ulusal renkleridir. Sri Lanka Air , Qantas ve Emirates gibi…

Logo açık ve anlaşılabilirdir, font basittir, bu nedenle uzak mesafelerden görülebilir. Swiss Air, Air Asia and KLM gibi.

Unutulmaz bir logo oluşturmak için kullanıcı ve marka değeri arasında bir duygusal bağlantı ve izleyici algısı olmalıdır.

Resimli veya Harfsel?

Bir şirket için logo tasarlarken akılda tutulması gereken en önemli unsur kurumsal iş planıdır. Marka konumlandırma, marka kimliği ve hedef kitlesi akılda tutulmak zorundadır. Logonun elemanları seçilen bir simge, dizin veya sembolden ortaya çıkar. Resimsel sunum şirket ve iş değeri arasındaki ilişkiyi gösterir.

Logo tasarımlarının geometrisini anlamak şarttır. Çoğu logolar resim işaretleri (Apple Logo) ve harf işaretleri (Dell Logo) olarak birbirinden ayrılır. Resimsel logolar kurumsal veya kültürsel amaç içerirken harfsel logolar sadece harflerden oluşmaz aynı zamanda resim de içerirler.

Figüratif Logolar

Figüratif logolar belirli bir endüstri içinde tanınabilir işaretler içerir.

Açıklayıcı İşaretler: İçinde bir kahve fincanı olan Dunkin Donuts’a bakalım. Puma gölgesi bulunan puma logosuna veya kızıl haç işareti bulunan American Red Cross logosuna bakın. Bunlar genellikle küresel engelleri aşmak için şirketlerin kullandığı içeriklerdir.

Metaforik işaretler: Bunlar endüstri ile ilişkili kavramları ima eder. Örneğin bazı yoga enstitüleri sakinliği ifade etmek için lotus çiçeğini kullanırlar, sigorta şirketleri şemsiye figürünü koruma içgüdüsünü ifade etmek için kullanırlar, spor salonları zayıf ve ince yapılı insan figürleri kullanırlar. Farklı görsel temsiller dünyada farklı anlamlara sahip olabilirler, fakat genellikle simgeler insanları aynı hedefe doğru yönlendirirler.

Temel İşaretler: Apple logosuna bakalım; logonun kurumsal iş ile ilgisi yoktur.1976 yılında tasarlanan özgün logoda Newton başının üstünde asılı bir elma ile elma ağacının altında gösteriliyordu.Bu kompozisyon bilgi ve büyümeyi göstermekteydi. Aynı şekilde The MTS (Mobile Tele Systems) aynı şekildedir. Logoda kırmızı bir dikdörtgen içinde bir yumurta vardır. Bu göndermenin şirket profiliyle hiçbir alakası yoktur. Bunlar bir marka kimliği, tutarlı ve sürekli bir bağlantı oluşturmak için pazarlama ekibi tarafından uyarlanmış logolardır.

Figüratif Olmayan İşaretler

Bu işaretler doğrudan şirkete atıfta bulunur fakat iş ile ilgisi yoktur. Chase Manhattan , Nike , BP , Pepsi ve Olimpiyat logosu gibi soyut logolar bu logolara örnektir. Soyut olarak tasarlanacak logolarda şirket ve endüstri arasında ilişkiyi daha güçlü göstermesi için çok fazla üzerinde çalışılmalıdır.

Harfsel İşaretler

Bazı logo firmaları görsel temsili olarak tam adını ya da kısaltmayı kullanır. Harfsel işaretler aynı zamanda eşsiz bir şekilde tasarlanmış kendine özgü yazı tipini kullanılarak da şirketi veya kurumu temsil edebilir. Dell, IBM, CBS, Fox News, Disney, and AT&T bu logo tasarımlarına örnektir.