Bir e-ticaret şirketinin iflas etmesine neden olan durumlar

E-ticarette başarı hikayelerinin yanı sıra başarısızlık hikayeleri de bulunuyor. Birçok firma farklı sebeplerden dolayı iflasını açıklayarak işini sonlandırabiliyor.

Başarı hikayelerinden dersler alındığı gibi başarısızlık hikayelerinden de dersler alınması gerekiyor. Özellikle başarısızlık senaryolarını incelemek, yeni girişimler, orta ölçekli ve hızlı büyümekte olan şirketler için bir hayli önemlidir. Şirketlerin iflas etmelerinin arkasında farklı sebepler olsa da bazı ortak noktalar da bulunuyor. Bu rehberimizde de e-ticaret şirketlerinin iflaslarının arkasında yatan ortak sebepleri ele alacağız.

Yeterli sermayenin olmaması

İflasların arkasında yatan en büyük neden genellikle yeterli sermayenin olmaması oluyor. Düşük bütçelerle bir e-ticaret sitesi kurmak mümkün; ancak uzun vadede işin başarılı olabilmesi için bu işe belli bir sermaye ayırmanız gerekecektir. Sitenizin altyapısı, depo ve stok yönetimi, sipariş takibi, pazarlama ve reklam çalışmaları, çalışanların maaşlar, vergiler ve şirket giderleri gibi birçok harcamanız olacaktır ve bu sebeple de belli bir sermayeye ihtiyacınız olacaktır. Bu sermayenin eksikliği şirketi iflasa yöneltebilir.

Sermayenin iyi yönetilmemesi

Belli bir sermayeyle işe girilmiş olsa da bu sermayenin iyi yönetilmemesi de iflasa sebep olabilir. Şirket için ya da kişisel ihtiyaçlar için gereksiz para harcanması, yanlış yatırımların yapılması, eldeki sermayenin doğru bir şekilde yönetilmemesi sonucunda belli bir süre elinizdeki sermayeyi bitirebilirsiniz. Bu da maddi sorunlarla karşılaşmanıza neden olur.

Şirketin yanlış yönetilmesi

Sermaye yönetimi gibi şirketin genel yönetiminin de iflas üzerinde büyük bir etkisi bulunur. Şirket yöneticilerinin yanlış kararlar almaları, çalışanlarla iyi geçinmemeleri, gerekli adımları atmamaları nedeniyle şirket tam performans çalışamayabilir ve iş verimliliğinin düşmesi de hizmet kalitesini olumsuz etkileyeceği için bir takım sorunların baş göstermesine neden olabilir. Bu tür olumsuz durumların önüne geçilmemesi de şirketin önünü kesecek birçok olayın ortaya çıkmasına neden olur.

Çok hızlı büyümeye çalışmak

Bazı girişimler kuruluşlarının ardından kısa bir süre sonra hızlı bir şekilde büyümeye gitmek isteyebiliyorlar. Ellerinde yeterli iş hacmi olmadan hızlı büyüme yoluna giden firmalar, yaptıkları yatırımların geri dönüşünü alamadıkları için masraflarını karşılayamaz bir hale geliyor ve iflasla yüz yüze gelebiliyor.

Bunun yanı sıra pazarda kendine iyi bir yer bulan; ancak şirket olarak kapasiteyi karşılayamacak durumda olan girişimlerin hızlı büyümesi de bir hayli tehlikelidir. Çünkü gelen taleplerin karşılanmaması, şirket kültürünün tam oturmadan şirketin büyümesi, gerekli departmanlardaki çalışanların sayısının azlığı birçok sorunla yüzleşmeye neden olabilir. Taleplerin karşılanamaması hizmet kalitesini düşüreceği için, müşteri memnuniyetini azaltır. Bu da sadık müşteri kitleleri oluşturalamadığı için uzun vadede maddi sıkıntıların ortaya çıkmasın nenden olabilir.

Rekabetle baş edememek

Pazara giriş yapmadan önce rekabet araştırması yapmamak ve rekabet durumunu ölçmemek de uzun vadede sıkıntıların baş göstermesine neden olur. Sektörde büyük firmaların olması, rekabetin yoğun olması, küçük ve orta ölçekli firmaların öne çıkmasını bir hayli zorlaştırır. Yeni bir marka algısı yaratmak, güven unsurunu aşılamak uzun zaman gerektirebilir ve tüm bu çalışmaları yapabilmek için de belli bir sermaye gerekir. Bunları karşılayamayan firmalar da şirketlerini bir süre sonra kapatmak zorunda kalabilirler.

Hizmet kalitesinin düşük ve sadık müşterilerin olması

Şirket olarak müşteri memnuniyetini sağlayamamak, sadık müşteri kitlelerine ulaşamamanıza neden olur. Sadık müşterileriniz olmadan uzun vadede ayakta kalmanız bir hayli zordur. Sadık müşteri kitlelerine ulaşabilmek için de hizmet kalitenizin yüksek olması gerekir. Mutsuz müşterilerin sayılarının fazla olması, satış öncesi ve sonrası hizmet kalitenizin düşük olması, tüketicilerin sizi tercih etmemesine neden olacaktır. Bu da uzun vadede karlılığınızı artıramamanıza neden olacaktır.